Voor gemeenten › MEE Drenthe

Voor gemeenten

MEE Drenthe zorgt samen met de gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties in de regio dat kwetsbare mensen mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.

Dit doen we door deel te nemen in de buurt- en wijkteams en onze kennis rondom mensen met een beperking te delen met anderen.  Maar we kunnen ook een bijdrage leveren  aan het vormgeven van integraal gemeentelijk beleid voor kwetsbare burgers.

Cliëntondersteuning in het kort

De kern van de functie cliëntondersteuning is: burgers moeten altijd een beroep op iemand kunnen doen, waarvan zij zeker weten dat die – uitsluitend in hun belang – effectief kan ondersteunen bij het verkrijgen van regie over het hele eigen leven, en daarmee het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Het te allen tijde gratis kunnen inschakelen van een cliëntondersteuner op alle levensgebieden is dan ook opgenomen als recht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Lees meer

Levensgebieden

We bieden onafhankelijke dienstverlening aan mensen met een beperking. Dat doen we integraal en op alle levensgebieden: opvoeden en opgroeien, onderwijs en werken, wonen en relaties, geldzaken en wet- en regelgeving.  We bieden onze diensten aan gemeenten, maar ook organisaties in het sociaal domein, het onderwijs, maar ook het aan het bedrijfsleven.

Sociale Netwerk Versterking

Met onze werkwijze Sociale Netwerk Versterking helpen we mensen hun eigen ondersteuning te organiseren. Zo ontstaat een volledig beeld van mensen die in de directe omgeving van de persoon kunnen bijdragen aan het versterken van de eigen kracht. Het doel van deze werkwijze is dat de persoon zoveel mogelijk samen met zijn familie en netwerk oplossingen zoekt voor zijn hulpvragen en problemen.

Projectmanagement

MEE Drenthe kan voor uw gemeente op tijdelijke basis projectmanagement of interim-management leveren. Onze projectmanagers beschikken over veel ervaring en expertise. De projectmanagers hebben kennis van de doelgroep mensen met een beperking of chronische ziekte. En hebben een integrale visie; kennis op alle levensgebieden ruime kennis van de sociale kaart. MEE Drenthe beschikt over een uitstekend netwerk in de zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, welzijn, bestuur. De medewerkers zijn breed inzetbaar en hebben ruime ervaring met (complexe) projecten.  Inhoudelijk kunt u denken aan:

  • Bijdrage leveren aan methodiekontwikkeling
  • Advisering, coaching en intervisie
  • Vormgeving werkprocessen rondom intake en inzet zorg en de uitvoeringspraktijk

Productenkaarten

Wij hebben een aantal productenkaarten gemaakt per thema, zodat u duidelijk en overzichtelijk kunt zien welke producten we bieden op het betreffende thema. Er zijn nog meer productenkaarten in ontwikkeling. Heeft u specifieke vragen, dan kunnen we u een offerte op maat bieden. Trainingen die vermeld staan op de productenkaarten worden zowel incompany als via open inschrijving aangeboden. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanagers: Peter Revenboer, T 06 113 027 30 of Ellen Groen, T 06 523 552 43.

Dankzij de training van MEE heb ik handvatten gekregen om beter om te gaan met de burger met autisme die aan het loket komt.

Sociale Kaart

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, cliënten en professionals met de Sociale kaart. De Sociale kaart bestaat uit meer dan 50.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, wonen, welzijn en zorg en wordt dagelijks beheerd door MEE via de Sociale Kaart Nederland Coöperatie U.A. Ruim 15 jaar heeft MEE veel kennis en ervaring opgedaan bij het opbouwen van deze professionele en betrouwbare Sociale kaart. Ruim zeventig gemeenten, honderden organisaties en duizenden professionals en cliënten gebruiken deze data dagelijks om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Isatis Care is de ICT-partner die het beheren en raadplegen van de Sociale kaart mogelijk maakt. MEE is er om te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen blijven doen.