Voor gemeenten › MEE Drenthe

Voor gemeenten

MEE Drenthe zorgt samen met de gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties in de regio dat kwetsbare mensen mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.

Dit doen we door deel te nemen in de buurt- en wijkteams en onze kennis rondom mensen met een beperking te delen met anderen.  Maar we kunnen ook een bijdrage leveren een bijdrage aan het vormgeven van integraal gemeentelijk beleid voor kwetsbare burgers.

Levensgebieden

We bieden onafhankelijke dienstverlening aan mensen met een beperking. Dat doen we integraal en op alle levensgebieden: opvoeden en opgroeien, onderwijs en werken, wonen en relaties, geldzaken en wet- en regelgeving.  We bieden onze diensten aan gemeenten, maar ook organisaties in het sociaal domein, het onderwijs, maar ook het aan het bedrijfsleven.

Sociale Netwerk Versterking

Met onze werkwijze Sociale Netwerk Versterking helpen we mensen hun eigen ondersteuning te organiseren. Zo ontstaat een volledig beeld van mensen die in de directe omgeving van de persoon kunnen bijdragen aan het versterken van de eigen kracht. Het doel van deze werkwijze is dat de persoon zoveel mogelijk samen met zijn familie en netwerk oplossingen zoekt voor zijn hulpvragen en problemen.

Projectmanagement

MEE Drenthe kan voor uw gemeente op tijdelijke basis projectmanagement of interim-management leveren. Onze projectmanagers beschikken over veel ervaring en expertise. De projectmanagers hebben kennis van de doelgroep mensen met een beperking of chronische ziekte. En hebben een integrale visie; kennis op alle levensgebieden ruime kennis van de sociale kaart. MEE Drenthe beschikt over een uitstekend netwerk in de zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, welzijn, bestuur. De medewerkers zijn breed inzetbaar en hebben ruime ervaring met (complexe) projecten.  Inhoudelijk kunt u denken aan:

  • Bijdrage leveren aan methodiekontwikkeling
  • Advisering, coaching en intervisie
  • Vormgeving werkprocessen rondom intake en inzet zorg en de uitvoeringspraktijk

VN-Verdrag

Iedereen heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Ook wanneer je een beperking hebt. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap), dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Het VN-verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Inclusie vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip en bewustwording. Het gaat er ook om hoe mensen met een beperking worden bejegend. MEE kan gemeenten helpen bij het nastreven van een inclusieve samenleving. Daarvoor hebben we een productenkaart VN-Verdrag ontwikkeld.

Dankzij de training van MEE heb ik handvatten gekregen om beter om te gaan met de burger met autisme die aan het loket komt.

Sociale Kaart

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, cliënten en professionals met de Sociale kaart. De Sociale kaart bestaat uit meer dan 50.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, wonen, welzijn en zorg en wordt dagelijks beheerd door MEE via de Sociale Kaart Nederland Coöperatie U.A. Ruim 15 jaar heeft MEE veel kennis en ervaring opgedaan bij het opbouwen van deze professionele en betrouwbare Sociale kaart. Ruim zeventig gemeenten, honderden organisaties en duizenden professionals en cliënten gebruiken deze data dagelijks om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Isatis Care is de ICT-partner die het beheren en raadplegen van de Sociale kaart mogelijk maakt. MEE is er om te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen blijven doen.