Workshops voor politieke partijen › MEE Drenthe

Workshops voor politieke partijen

Op 21 maart 2018 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen zijn nu al begonnen met het ontwerpen van een verkiezingsprogramma. Met speerpunten en aandachtspunten voor de komende periode, waarmee ze het verschil gaan maken voor burgers in hun gemeente. Ook waar het gaat om participatie en inclusie. Het VN-Vedrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in werking getreden. Gemeenten zullen door dit verdrag nog meer dan daarvoor zich moeten inspannen om een inclusieve samenleving te realiseren, juist voor deze specifieke doelgroep.

MEE Drenthe kan politieke partijen en (zittende en toekomstige) fractieleden helpen bij het goed voorbereiden van de verkiezingen en het verkiezingsprogramma door de kennis van het sociale domein, wet- en regelgeving en mensen met een beperking. Wij willen onze kennis en ervaring delen met u om u te kunnen ondersteunen bij het nastreven van een inclusieve samenleving. Dat is ook onze droom.  

Dat doen we in de vorm van 3 workshops van gemiddeld 1,5 uur. De kosten per workshop bedragen € 40 per persoon. Wanneer u zich opgeeft voor alle drie workshops, dan krijgt u als extra een persoonlijk verdiepend gesprek met een professional van MEE over uw vragen naar aanleiding van de workshops en wat dit specifiek voor uw gemeente betekent.

 • Workshop Herkennen van de doelgroep: Welke groepen burgers vallen onder 'kwetsbare burgers'? En hoe herken je hen?
  Datum: 6 februari van 19.30 - 21.00 uur
  Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 4 in Beilen
 • Workshop Cliëntondersteuning: Wat is (onafhankelijke) cliëntondersteuning? Wat staat daarover in de wet? Waar moet de gemeente aan voldoen?
  Datum: 13 februari  2018 van 19.30 – 21.00 uur
  Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 4 in Beilen
 • Workshop Sociale Netwerk Versterking: De inzet van het sociale netwerk: zijn dat mooie woorden of biedt het echte kansen? Kwetsbare mensen moeten meer hun eigen netwerk inzetten op het moment dat zen een hulp- of ondersteuningsvraag hebben. Is het altijd mogelijk om eigen contacten in te zetten?
  Datum: 20 februari  2018 van 19.30 – 21.00 uur
  Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 4 in Beilen

U kunt zich voor de workshops aanmelden tot 16 januari 2018.

Aanmelding workshops Politieke Partijen
 • ?