Verwarring alom

Verwarring alom?!

Het project Verwarring al om?! streeft in Drenthe naar een betere en eerdere herkenning van mensen met LVB, NAH en ASS, waardoor aansluiting op ondersteuning en zorg voor deze doelgroepen gerealiseerd wordt. Het project richt zich op informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein. Het doel is een preventieve werking om overlast van verwarde personen vroegtijdig te signaleren en aan te kunnen pakken.

De aanpak van het project kent vier onderdelen:

  1. Ontwikkelen van herkenningskaartjes voor het signaleren van verward gedrag
  2. Training, intervisie en advies regio breed: LVB, NAH en ASS
  3. Experiment ‘outreachende specialistische kennis’ op straat
  4. Sociaal uitzendbureau ervaringsdeskundigen Drenthe

Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en nieuws rondom het project.

Samenwerkingspartners