Smart met geld › MEE Drenthe

Smart met geld

Het programma Smart met Geld leert kwetsbare jongeren heel praktisch hoe ze met geld kunnen omgaan. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid. Met als resultaat: jongeren leren verstandige financiële keuzes maken en beter zelfstandig om te gaan met geld en zo schulden te voorkomen.

Voor wie?

Smart met Geld is gericht op leerlingen van praktijkscholen en heeft als doel om zoveel mogelijk moeilijk lerende jongeren van 15 – 18 jaar buiten de schulden-problematiek te houden.

Verschillende programma-onderdelen

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een integrale aanpak vormen: een training voor praktijkschoolleerlingen, themabijeenkomsten voor ouders, een lokaal platform voor professionals en een landelijk netwerk voor professionals. 

Meer weten?

Meer informatie over het programma Smart met Geld kunt u vinden op de website smartmetgeld.nl