Missie/MEE Code › MEE Drenthe

Missie/MEE Code

Wat is het ideaal van MEE Drenthe en hoe wordt dit vorm gegeven?

MEE maakt meedoen mogelijk

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.

MEE Code

De leden van MEE Nederland hebben besloten een code op te stellen waarin de kwaliteitsvoorwaarden, die aan de naam MEE zijn gekoppeld, zijn opgenomen. Het voeren van de naam MEE en het lidmaatschap van de vereniging MEE Nederland is alleen mogelijk voor organisaties die zich aan deze code houden. Het lidmaatschap werkt onderscheidend naar andere groepen ondernemers in de markt van zorg en welzijn. De MEE Code stelt kwaliteitseisen aan de leden.