Weinig plek voor medewerker met beperking › MEE Drenthe

Weinig plek voor medewerker met beperking

30 oktober 2017

Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn, dat er sowieso geen nieuwe medewerkers nodig zijn of dat er te weinig capaciteit is om nieuwe medewerkers met een beperking goed te begeleiden.

Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de arbeidsmarkt. Daarin zeggen de meeste bedrijven dat ze zich wel verantwoordelijk voelen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking, maar vaak worden er geen concrete maatregelen genomen om dat ook mogelijk te maken. Lees verder>>