Week van de toegankelijkheid 2017 › MEE Drenthe

Week van de toegankelijkheid 2017

29 september 2017

Van 2 tot en met 7 oktober is de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid, waarbij verenigingen en organisatie hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking tonen.

Iedereen heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Ook wanneer je een beperking hebt. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap), dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Het VN-verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Inclusie vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip en bewustwording. Het gaat er ook om hoe mensen met een beperking worden bejegend.

MEE Drenthe kan gemeenten en organisaties helpen bij het nastreven van een inclusieve samenleving. Daarvoor is een productenkaart VN-Verdrag ontwikkeld. In het implementatieplan VN-Verdrag zijn acht thema’s te onderscheiden. Deze productkaart is gericht op de eerste vier thema’s. Op de andere vier thema’s (Wonen, Onderwijs, Gezondheid, Werk en dagbesteding) bieden we algemene cliëntondersteuning in diverse vormen aan. Daar waar mogelijk zetten we in overleg ervaringsdeskundigen in.