'Vergeten groep' kinderen nog niet naar gemeenten › MEE Drenthe

'Vergeten groep' kinderen nog niet naar gemeenten

14 juli 2016

Gemeenten worden vanaf januari 2017 nog niet verantwoordelijk voor de bijna 2.400 kinderen met een zware verstandelijke beperking. Staatssecretaris Martin van Rijn (Jeugdzorg, PvdA) heeft besloten dat deze kinderen (de ‘vergeten groep’) voorlopig nog in de Wet langdurige zorg (Wlz) blijven.

Niet toegerust

Het was de bedoeling dat deze kinderen vanaf januari 2017 onder de Jeugdwet zouden vallen, en daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Ieder(in) heeft hiertegen in ‘Den Haag’ regelmatig geageerd, omdat gemeenten in de ogen van de koepel voor mensen met een beperking of chronische ziekte er niet op zijn toegerust om passende hulp aan deze kinderen te bieden. Van Rijn heeft besloten dat het overgangsrecht van deze kinderen tot 1 juli volgend jaar wordt verlengd. Lees meer >