Uitvoeringspraktijk cliëntondersteuning kan beter › MEE Drenthe

Uitvoeringspraktijk cliëntondersteuning kan beter

24 juli 2017

De MEE-organisaties hebben met instemming kennisgenomen van de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer, waarin hij voorstellen doet voor de verdere ontwikkeling en versterking van de cliëntondersteuning. Ook delen zij zijn conclusie dat er in de huidige uitvoeringspraktijk nog veel verbeteringen mogelijk zijn. 

Van Rijn heeft een verkenning laten uitvoeren naar de huidige uitvoeringspraktijk van cliëntondersteuning bij gemeenten en zorgkantoren. De knelpunten die hieruit en uit andere onderzoeken naar voren zijn gekomen, heeft hij in zijn brief op een rij gezet, waarbij hij voorstellen doet voor verbetering. Lees verder>>