Stemmen voor iedereen!? › MEE Drenthe

Stemmen voor iedereen!?

08 december 2017

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Maar niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen van dit recht gebruik te maken. MEE Drenthe wil helpen om stemmen voor iedereen mogelijk te maken.

VN-Verdrag

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in werking getreden. Gemeenten zullen hierdoor zich nog meer dan daarvoor moeten inspannen om een inclusieve samenleving te realiseren, juist voor deze specifieke doelgroep. Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met en zonder beperking. Toegankelijk voor iedereen, informatie die iedereen kan begrijpen, stemmen voor iedereen en gelijke bejegening van iedereen. Daar gaat het om. Dus ook bij verkiezingen.

Voorbereid op verkiezingen

Door middel van een drietal workshops voor raads- en fractieleden delen we onze kennis over mensen met een beperking, om zo politieke partijen te helpen bij het maken van beleid en het nastreven van een inclusieve samenleving. In overleg met gemeenten, scholen of organisaties kunnen we ook workshops organiseren voor mensen met een beperking, waarin ze worden voorbereid op de verkiezingen.

Tips en voorbeelden

MEE Drenthe is op zoek naar goede tips en mooie voorbeelden van acties die genomen zijn om uitvoering te geven aan het VN-verdrag. Wil je je verhaal met ons delen en anderen hiermee inspireren, mail dan naar post@meedrenthe.nl.