Schuldhulp aan mensen met een lichte verstandelijke beperking kan beter › MEE Drenthe

Schuldhulp aan mensen met een lichte verstandelijke beperking kan beter

15 mei 2017

De schuldhulpverlening sluit slecht aan op de behoeften en mogelijkheden van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit blijkt uit de praktijk. Stimulansz en MEE NL hebben daarom gezamenlijk een trainingspakket ontwikkeld voor professionals die te maken hebben met deze problematiek. Dit trainingsaanbod, getest bij vijf gemeentelijke organisaties, is nu beschikbaar voor alle organisaties die werken met mensen met en LVB en financiële problemen.

Vergeten groep

Mensen met een licht verstandelijke beperking én schulden begrijpen de informatie die ze krijgen vaak niet. De aanvraag van schuldhulpverlening is voor hen bijvoorbeeld te ingewikkeld. En het lukt hen niet om zonder hulp de juiste documenten aan te leveren. Hierdoor stoppen ze vaak voortijdig met het traject of komen ze zelfs helemaal niet in aanmerking voor hulp. Professionals moeten daarom extra alert zijn om die problemen te kunnen ondervangen.

Trainingspakket

Via e-learning en tijdens de trainingen leren professionals wat een LVB is, hoe ze signalen van een LVB herkennen en hoe ze het beste met deze mensen kunnen communiceren. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de vaardigheden die mensen met een LVB nodig hebben om hun financiën (zelfstandig) te regelen.

Voor verschillende professionals

Er zijn trainingen voor professionals in de uitvoering, zoals medewerkers van sociale wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverleners, en voor beleidsmedewerkers. In afzonderlijke trainingen krijgen ze de benodigde kennis en handvatten aangereikt. In een gezamenlijke terugkomdag worden de eigen casussen uit de praktijk besproken. Hierdoor ontstaat een synergie die leidt tot betere inzichten en meer draagvlak binnen de gehele organisatie. Praktijk en beleid worden zo beter op elkaar afgestemd.

Meer weten?

Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld met behulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over de training vindt u op mee.nl en stimulansz.nl Er zijn ook gratis voorlichtingsfilmpjes beschikbaar voor de doelgroep.