PI Veenhuizen

Pilot PI Veenhuizen en in-made praktijkschool

25 april 2018

Gedetineerden in Veenhuizen kunnen leren tijdens het werken op de In-Made Praktijkschool. Zij kunnen met een erkend branchegericht ervaringsprofiel terugkeren in de maatschappij. Wanneer gedetineerden gemotiveerd zijn, zich goed gedragen en bijna vrijkomen mogen zij in bepaalde gevallen “buiten de muren” werken. Om een goede doorstroom te realiseren van binnen naar buiten en de kandidaten weer deel uit te laten maken van een inclusieve samenleving, is MEE betrokken geraakt. In deze pilot ondersteunt MEE Drenthe de kandidaten om terugkeer in de maatschappij te bevorderen op het gebied van het verkrijgen of behouden van werk. Jobcoaches van MEE worden tijdens detentie ingezet om met de gedetineerde hun toekomstplan op te stellen. Ondersteuning door MEE blijft na vrijlating nog minimaal een half jaar van kracht. Verwacht wordt dat MEE Drenthe 15 – 20 trajecten in de pilotperiode realiseert.