Navigator Drenthe tot eind 2020 gewaarborgd!

Navigator Drenthe tot eind 2020 gewaarborgd!

11 oktober 2016

Op 5 oktober is er een convenant Navigator ondertekend door de scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo, de sociale diensten van deze gemeenten, UWV, SBB, Alescon, MEE en het bedrijfsleven. Dit convenant houdt in dat tot eind november 2020 het project Navigator uitgevoerd wordt in deze regio en dat de partijen gezamenlijk zorgen voor de bekostiging hiervan. 

Van pilot naar voorziening Navigator

In Noord Drenthe, loopt vanaf maart 2012 de pilot Navigator. Navigator richt zich op jongeren die in potentie (gedeeltelijk) betaalde arbeid kunnen verrichten, maar door een beperkte mate van zelfredzaamheid met de geboden hulp vanuit school er niet toe komen.  Het doel van de Navigator is deze kwetsbare jongeren aan het werk te krijgen en te houden. De voorziening Navigator heeft als uitgangspunt het versterken van het sociale netwerk, het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie op alle leefgebieden. Hiermee worden hoge maatschappelijke kosten bespaard.  Resultaten geven aan dat ca 40% van de jongeren zijn toegeleid naar werk, die anders naar dagbesteding zouden gaan.

Navigator verder doorontwikkeld

Inmiddels is de methodiek Navigator voor VSO en Pro-scholen beschreven en daarnaast drie varianten hierop. De eerste variant is aangepast voor de ISD en getest bij jongeren die in het doelgroepregister zijn opgenomen. Het gaat om jongeren die enigszins zelfredzaam zijn en die naar verwachting (gedeeltelijk) betaald werk kunnen verrichten.  Ook is de methodiek aangepast voor het RMC. Dit is interessant omdat gemeenten per 1 januari a.s. wettelijk de taak krijgen om zich te bemoeien met het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating van PrO- en VSO-jongeren. Het gaat hier om begeleiding aan jongeren die vanaf 16 tot 23 jaar op school uit (dreigen te) vallen, niet in aanmerking komen voor het doelgroepenregister en naar verwachting niet in staat zijn binnen het reguliere onderwijs een startkwalificatie te behalen. En als derde is de methodiek aangepast voor het Toekomstloket. Het gaat hier om jongeren in de leeftijd tot 27 jaar waarbij sprake is van een tijdelijk beperkte mate van zelfredzaamheid, worden gecoacht aan de hand van een afgebakend doel. Er is sprake van multi-problematiek en/of een lichte beperking en/of ontwikkelingsstoornis. 

Navigator rolt uit

Ook buiten de kop van Drenthe zijn er gemeenten en scholen die met Navigator werken,, bijvoorbeeld Meppel, Groningen en Haren. Ook andere regio’s zijn de mogelijkheden voor het implementeren van Navigator aan het verkennen. Zoals in Flevoland, Overijssel, Utrecht, Gouda en deels in Gelderland.