Meer bekendheid nodig voor onafhankelijke cliëntondersteuning › MEE Drenthe

Meer bekendheid nodig voor onafhankelijke cliëntondersteuning

15 juni 2018

Het aanvragen van zorg is er niet makkelijker op geworden. Vooral op het snijvlak van de verschillende wetten ontstaat er voor iemand die zorg nodig heeft een onoverzichtelijk geheel. Onduidelijk is waar je terecht kunt voor zorg. Regelmatig wordt men van het ‘kastje naar de muur gestuurd’. Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport ‘Zorgen voor burgers’ van de Nationale ombudsman. Lees verder