Manifest over privacybescherming › MEE Drenthe

Manifest over privacybescherming

28 juni 2016

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben daartoe op 24 juni j.l. een beginselverklaring ondertekend. In dit manifest staan afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Manifest en vuistregels

Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes. 

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders

Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels staan online en worden later ook in een app gepubliceerd, zodat zowel professionals als ouders en jeugdigen deze kunnen raadplegen. 

Unieke coalitie

De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van de betrokken partijen, als MEE NL, en ze worden onderschreven door cliëntenorganisaties en ouderplatforms. De Autoriteit Persoonsgegevens juicht de totstandkoming van de afspraken toe. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.