Gegevens sociaal domein per gemeente op website › MEE Drenthe

Gegevens sociaal domein per gemeente op website

07 juli 2016

Het is nu mogelijk om het zorggebruik in verschillende gemeentes met elkaar te vergelijken via de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl.

De monitor geeft inzage in cijfers over gezondheid en zorggebruik van inwoners per gemeente. Het gaat om gegevens voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook is er informatie over de kosten Wmo en Jeugd aan toegevoegd. Alle informatie is via een dashboard per gemeente te bekijken en te vergelijken met een specifieke andere gemeente of met het landelijke beeld. Lees meer>