Klachten & complimenten › MEE Drenthe

Klachten & complimenten

Bent u ontevreden of juist heel blij met MEE? Laat het ons weten.

De medewerkers van MEE Drenthe proberen samen met u zo goed mogelijk een antwoord te vinden op uw vraag. We streven ernaar dat u tevreden bent na uw contact met MEE Drenthe. We horen dan ook graag van u wat u goed vond, maar horen ook graag waar u minder tevreden over bent.

Bent u ontevreden of heeft u een klacht, dan kunt u dat melden bij MEE Drenthe. Dit kunt u doen bij de consulent die u helpt. Vindt u dit lastig, dan kunt u ons een brief sturen of een mailtje, met daarin datgene waarover u niet tevreden bent. Ook kunt u telefonisch uw onvrede of uw klacht melden bij MEE Drenthe.

  • U kunt een brief sturen naar het volgende adres: MEE Drenthe, t.a.v. interne klachtencommissie, Antwoordnummer 1053, 9400 WB Assen (een postzegel is niet nodig).
  • U kunt een mail sturen naar post@meedrenthe.nl, t.a.v. interne klachtencommissie.
  • Of u kunt bellen naar 0592 303 999 en vragen naar de interne klachtencommissie.

Het is ook mogelijk om buiten MEE Drenthe om uw klacht te melden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u daarna terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Interprovinciale Klachtencommissie werkt in opdracht van zorgaanbieders in Groningen en Drenthe.

U kunt de Interprovinciale Klachtencommissie op drie manieren bereiken:

  • via een brief aan het volgende adres: IPKC, Postbus 30014, 9400 RA Assen.
  • via het invullen van het contactformulier op de site: www.ipkc.nl.
  • via het inspreken van de voicemail onder nummer 06 30346998.

De Vertrouwenspersoon Cliënten kan u helpen bij het indienen van een klacht. De cliëntvertrouwenspersoon wordt ingehuurd door het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) is daardoor onafhankelijk van de organisatie. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast de cliënt kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden.