Cliëntvertrouwenspersoon › MEE Drenthe

Cliëntvertrouwenspersoon

Voelt u zich niet goed behandeld door een medewerker? De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon kan u bijstaan.

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij in het contact met cliënten en hun vertegenwoordigers zorgvuldig zijn en handelen naar de inhoud van onze gedragscode en ons protocol seksueel misbruik.

Het kan echter voorkomen dat u zich niet goed behandeld voelt. Het is belangrijk om dit te bespreken met uw consulent. Mocht dit niet leiden tot een oplossing of heeft u moeite om in gesprek te gaan met uw consulent, dan kunt u er ook voor kiezen om contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende. Als ook dit niet leidt tot een goede oplossing, dan kunt u zich wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon wordt ingehuurd door het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) is daardoor onafhankelijk van de organisatie. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast de cliënt kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden.

De cliëntvertrouwenspersoon kan:

  • samen met u in gesprek gaan met de betreffende medewerker en/of de leidinggevende;
  • u helpen bij het indienen van een klacht bij MEE Drenthe (interne klachtenprocedure MEE Drenthe);
  • u ondersteunen bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie (zie brochure externe klachtenprocedure);
  • u op een andere wijze ondersteunen of begeleiden naar verdere hulp die nodig is om het door u gemelde onrecht ongedaan te maken of te verwerken.

De cliëntvertrouwenspersoon bij MEE Drenthe is Nico Cleine. U kunt hem bereiken door te mailen naar n.cleine@hetlsr.nl of te bellen naar 06 363 252 52. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon kunt u vinden op de website van het LSR. Lees meer >