Cliëntenraad › MEE Drenthe

Cliëntenraad

Hoe is de belangenbehartiging van de cliënten bij MEE Drenthe geregeld?

De Cliëntenraad is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle cliënten van MEE Drenthe. In de Cliëntenraad van MEE Drenthe kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over MEE-zaken, die voor u als cliënt belangrijk zijn. De Cliëntenraad overlegt met de directeur van MEE Drenthe en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die van belang zijn voor cliënten van MEE Drenthe.

De raad heeft 6 keer per jaar overleg met de directeur van MEE Drenthe. De raad vertegenwoordigt alle cliënten van MEE Drenthe en bestaat uit cliënten en ouders/verwanten van cliënten uit de provincie Drenthe.

Welke zaken komen o.a. aan de orde in de Cliëntenraad?

 • Wachtlijsten
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Cliënttevredenheidonderzoek
 • Klachtenregeling
 • Bereikbaarheid
 • Toekomstplannen
 • Jaarplan
 • Verder alle zaken die voor de cliënten van belang zijn

Heeft u op- of aanmerkingen over:

 • De wachttijden (wachtlijst)
 • De bereikbaarheid
 • De dienstverlening
 • De manier waarop u geholpen wordt
 • De deskundigheid van de medewerkers

Belt u dan gerust naar de Cliëntenraad. Ook kunt u bellen als u een idee heeft om de dienstverlening van MEE Drenthe nog beter te maken.

Contact

MEE Drenthe
p/a/ Mevr. L. Stijnman
Eemland 3
9405 KD Assen
T 0592 30 39 99