Sociale Netwerk Versterking › MEE Drenthe

Sociale Netwerk Versterking

Sociale Netwerk Versterking heeft als doel om burgers die zich in hun redzaamheid beperkt voelen, te ondersteunen bij het meer mee doen. Het startpunt is daarbij altijd de wens van onze klanten: de regie ligt bij hen. Na afloop van de training ben je in staat om een klant te ondersteunen vanuit Sociale Netwerk Versterking. Je bent je bewust van je eigen houding en positie ten opzichte van de klant. Ook ben je in staat om je klant te begeleiden bij het helder krijgen van zijn vragen en op welke manier hij kan komen tot een eigen plan. Dit met de steun van mensen die belangrijk zijn voor de klant.

Locatie & tijd

  • Kantoor MEE Drenthe, Eemland 3 Assen
  • 19 oktober 2017 09:00 - 16:00
    02 november 2017 09:00 - 16:00
    16 november 2017 09:00 - 16:00
    30 november 2017 09:00 - 16:00 (Aanmelden kan tot uiterlijk 12 oktober 2017)

Aantal deelnemers

  • Maximaal 14 deelnemers

Investering

  • € 995,00 per deelnemer, inclusief lunch

Voor wie

Deze training is speciaal bedoeld voor medewerkers van organisaties die te maken hebben met mensen met een zorgvraag en/of ondersteuningsvraag, zoals bijvoorbeeld medewerkers van een gemeente, loketmedewerkers, medewerkers van thuiszorginstellingen, ambulante begeleiders, maatschappelijk werkers, mentoren.

Doel

Na afloop van de training ben je in staat om een klant te ondersteunen vanuit Sociale netwerkversterking. Je bent je bewust van je eigen houding en positie ten opzichte van de klant. Ook ben je in staat om je klant te begeleiden bij het helder krijgen van zijn vragen en op welke manier hij kan komen tot een eigen plan. Dit met de steun van mensen die belangrijk zijn voor de klant.

Inhoud

De training SNV bestaat uit vier trainingsdagen:
Dag 1: Ontmoeten
Dag 2: Netwerkatlas
Dag 3: Meedenkbijeenkomst/ basisteam
Dag 4: Terugkomdag 

De trainingsdagen lopen parallel aan de fasen van de werkwijze. Binnen en buiten de training maak je direct de vertaalslag van de basisvisie naar de eigen praktijk: leren door doen, ervaren en delen. De trainer reikt tools en instrumenten aan en laat ook de reeds aanwezige kennis, ervaring en instrumenten van de deelnemers met elkaar delen. De focus ligt tijdens de training op de open dialoog met elkaar vanuit het perspectief van de klant en zijn/haar sociaal netwerk. Hoe zie jij als professionals je eigen rol, als je deze bekijkt vanuit het perspectief van de klant en zijn omgeving? 

Incompany

Deze training kan ook incompany gegeven worden. Wilt u meer informatie daarover, bel dan naar 0592 30 39 99.

Aanmelding Training Sociale Netwerk Versterking