Trainingen vrijwilligers en mantelzorgers Emmen › MEE Drenthe

Trainingen vrijwilligers en mantelzorgers Emmen

In samenwerking met gemeente Emmen biedt MEE Drenthe een trainingsaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers.  Door praktische en bruikbare kennis zijn zij in staat om met inwoners het gesprek aan te gaan. Daarbij gaat het ook om kennis over kwetsbare inwoners die niet altijd in staat zijn om duidelijk te maken wat zij willen. Ook (basis)vaardigheden in de communicatie met deze doelgroep, gericht op het hoe, kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Het aanbod bestaat uit trainingen die incompany gegeven kunnen worden. Zoals de training Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking en de workshop Sociale Netwerk Versterking. Of lotgenotengroepen waar mensen zich individueel voor kunnen inschrijven, zoals de brussengroep of de lotgenotengroep partners Autisme. Ook organiseren we met regelmaat een thema-avond Autismecafé voor ouders van kinderen of jongeren met autisme en andere belangstellenden. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. 

Omdat de gemeente Emmen dit mogelijk maakt, zijn er voor organisaties en andere belangstellenden geen kosten verbonden aan het deelnemen aan een training. Heeft u belangstelling, maar wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Wouter Dirk de Jong, telefoon 06-31913681 of via e-mail w.d.dejong@meedrenthe.nl.