Organisaties › MEE Drenthe

Organisaties

MEE Drenthe is er ook voor medewerkers van organisaties die te maken hebben met mensen met een beperking. Wij weten als geen ander hoe we om moeten gaan met mensen met een beperking. En deze expertise delen we graag met anderen, met als doel om te bereiken dat mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen in onze maatschappij.

De zorg in Nederland is anders georganiseerd, de druk op bedrijven om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen neemt toe, scholen hebben de opdracht gekregen om passend onderwijs te bieden en ouderen blijven langer zelfstandig wonen.

Hierdoor krijgt iedereen te maken met kwetsbare mensen, ouderen en mensen met een beperking. Het is niet altijd eenvoudig om met deze mensen om te gaan, hun hulpvraag te begrijpen, hun beperking te herkennen of ervoor te zorgen dat mensen met een beperking een plek in uw organisatie kunnen krijgen.

U kunt ons inschakelen om uw dienstverlening aan kwetsbare mensen met een beperking te verbeteren. Of wanneer u wilt samenwerken om complexe problemen aan te pakken. Medewerkers van organisaties kunnen individueel gebruik maken van ons ruime aanbod aan trainingen. Deze kunnen naar wens ook incompany gegeven worden.

VN-Verdrag

Iedereen heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Ook wanneer je een beperking hebt. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap), dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Het VN-verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Inclusie vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip en bewustwording. Het gaat er ook om hoe mensen met een beperking worden bejegend. MEE kan organisaties helpen bij het nastreven van een inclusieve samenleving. Daarvoor hebben we een productenkaart VN-Verdrag ontwikkeld.

Trainingen

MEE biedt trainingen aan voor iedereen die in het werk met mensen met een beperking te maken heeft of krijgt. Dat kunnen medewerkers in de zorg, in het onderwijs, bij justitie of gemeenten zijn, maar je kunt ook denken aan maatschappelijk betrokken ondernemers of buschauffeurs. Onze trainingen zijn gericht op het overbrengen van kennis en ervaring uit de praktijk. De trainingen hebben een praktisch, interactief en persoonlijk karakter.