Logeerkring Drenthe

Logeerkring Drenthe koppelt thuiswonende kinderen en (jong) volwassenen met een lichte beperking, brusjes en jonge mantelzorgers aan een vrijwillig gastgezin of een maatje.

Ik wil wel eens wat ruimte voor mezelf!

Als je iedere dag de zorg hebt voor iemand met een handicap of beperking, is het fijn als je af en toe de zorg uit handen kunt geven. Om eens andere dingen te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden. Daarom is in 1994 Logeerkring Drenthe van start gegaan. Logeerkring Drenthe is een onderdeel van MEE Drenthe.

Logeerkring Drenthe is er voor iedereen, woonachtig in de provincie Drenthe, die extra zorg en aandacht nodig heeft, uitgezonderd de gemeenten Midden-Drenthe en Coevorden.
Logeerkring Drenthe heeft logés van alle leeftijden, maar de meeste zijn tussen 5 en 15 jaar oud. Sommige logés hebben zelf een beperking, zoals ADHD, autisme of een lichamelijke of licht verstandelijke beperking. En soms komen ze uit gezinnen waar bijvoorbeeld een broer, zus of een ouder een beperking of chronische aandoening heeft. Logeerkring Drenthe koppelt vrijwillige gastgezinnen aan kinderen en jongeren die in hun eigen netwerk weinig mogelijkheden hebben om er met regelmaat een dagje of weekend tussenuit te kunnen.

Het logeren gebeurd bij hele ‘gewone’ gezinnen, daarom moet de zorgvraag niet te zwaar zijn. Elke ‘logé’ wordt gekoppeld aan een ‘eigen’ gezin of maatje, zodat het zich daar ook thuis kan gaan voelen. Gemiddeld komt een loge eens per maand bij een gastgezin. De meeste logés vinden het leuk om te blijven slapen, maar dat hoeft niet. Soms is het fijn om er alleen af en toe een dagje uit te zijn en sommige ‘logés’ zoeken geen gezin, maar een maatje.

Contact

Wilt u weten wat de logeerkring voor u of uw kind kan betekenen? Heeft u of iemand in uw gezin af en toe wat ruimte nodig voor zichzelf? Of wilt u zich aanmelden als maatje of gastgezin? Bel gerust met MEE Drenthe 0592 30 39 99. U kunt ook mailen naar logeerkring@meedrenthe.nl.
Op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook!

Contact