Beperkingen › MEE Drenthe

Beperkingen

Wij hebben specifieke kennis over leven met een beperking.

MEE Drenthe verleent ondersteuning aan mensen met een beperking en hun naasten. Het gaat om de mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke, beperking, mensen met een autisme of niet aangeboren hersenletsel. Indien een opdrachtgever hierom vraagt bieden wij onze dienstverlening ook aan voor een bredere groep kwetsbare burgers, dus ook aan burgers die participatieproblemen hebben die samenhangen met psychische problematiek of ouderdom.

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperkt intellectueel functioneren dat ontstaan is voor hun 18e levensjaar. Dit gaat gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. Er zijn grote verschillen in mate van beperkingen, daarom spreken we van mensen met lichte, matige en ernstige en diepe verstandelijke beperkingen.

Lichamelijke beperking

Er zijn verschillende soorten lichamelijk beperkingen. Een motorische beperking is een stoornis aan het bewegingsapparaat. Bij een zintuiglijke beperking werken bepaalden zintuigen niet of onvoldoende. Dit kan aangeboren of op latere leeftijd zijn ontstaan. Een chronische beperking is een stoornis in een orgaan (bijvoorbeeld astma, nier- of hartfalen of leveraandoeningen).

Niet aangeboren hersenletstel

Bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch ((bijvoorbeeld een ongeval) en niet-traumatisch letsel (bijvoorbeeld een beroerte).  Mensen met NAH kunnen problemen hebben op uiteenlopende gebieden: zintuiglijk, motorisch, cognitief, psychologisch (gedrag, emoties, verandering van persoonlijkheid). Dit kan verschillen per persoon en is afhankelijk van de plaats en ernst van het letsel en de leeftijd waarop het letsel is ontstaan.

Autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die een neurobiologische oorzaak heeft. De hersenen werken anders dan bij andere mensen. Als je autisme hebt, kun je problemen hebben op het gebied van sociale interactie, communicatie, gedrag en spel. Volgens de officiële diagnose moeten deze kenmerken vóór het derde levensjaar aanwezig zijn. Het is niet te genezen, maar kan wel in ernst toe- of afnemen.