Zorgkantoren en gemeenten starten campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Co-campagne

Maandag 20 januari is de Co-campagne gestart, de campagne om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. Co staat voor Cliëntondersteuner (co, uw persoonlijke gids in de zorg). De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning zoals MEE en gemeenten. Het ministerie van VWS zorgt voor de financiering.

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken  de wensen  van cliënten rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Op een nieuwe website is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

www.clientondersteuning.co.nl

Op deze site  kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. De site bevat  ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning  en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een cliëntondersteuner: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Meer info over co uw gids in zorg en ondersteuning: https://www.mee.nl/co-uw-gids-in-zorg-en-ondersteuning

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente
In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning  vragen.

Caspar kreeg hulp van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Zorgkantoren
Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning  regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten
Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning  is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

 

Contact