Waar een wil is, is een weg!

Op 14 juli 2016 werd vol vertrouwen het VN-verdrag Handicap ondertekend. Vanaf die datum gingen we met zijn allen alles op alles zetten om de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Want mensen met een fysieke, zintuiglijke als verstandelijke beperking hebben precies dezelfde rechten om volwaardig mee te doen in de samenleving als mensen die die uitdagingen niet ondervinden. Hoe staat dat er vandaag, drie jaar later voor? Stichting Movisie sprak erover met Alice Schippers, directeur onderzoeken Disability Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze blijkt enthousiast over de online toegankelijkheid, maar over zaken als toegankelijkheid op de arbeidsmarkt, onderwijs, openbaar vervoer en de inrichting van het publieke domein is ze niet te spreken. “Er is nog veel te winnen, maar waar een wil is, is een weg.“ het hele interview is hier te lezen: https://bit.ly/2HhubPB

Vol trots gaan we verder!
Met onze kennis van mensen met een beperking en alle mogelijkheden die er beschikbaar zijn, helpen we werkgevers en instanties om mensen met een beperking volwaardig mee te laten doen. Samen met tal van welwillende organisaties, hebben we daarin al prachtige stappen gezet. Resultaten waar we ontzettend trots op zijn. Maar, zoals Alice Schippers aanhaalt; er is nog zó veel werk te verzetten. We zetten onze missie naar een inclusieve samenleving dan ook vol energie voort en hopen dat jij daarbij aanhaakt!

Quick wins
De hulp die we organisaties bieden is zeer uitgebreid. Zo hebben we een prachtig netwerk met enthousiaste ervaringsdeskundigen die inmiddels al vele bedrijven inzicht hebben gegeven in de verbeterkansen voor hun schriftelijke, digitale, mentale, beleidsmatige en fysieke toegankelijkheid. De quick wins, zoals we ze noemen.

Deskundigheidsbevordering
Daarnaast geloven wij erin dat kennis álles kan veranderen. Pas als je weet hoe je iemand met een niet zichtbare beperking herkent, kun je daar op inspelen. Pas als je weet waarom iemand met niet aangeboren hersenletsel op een bepaalde manier reageert, kun je er goed mee omgaan. Het zijn maar twee voorbeelden waarin kennis het verschil kan maakt. Wij voelen ons daarom zeer verantwoordelijk om onze kennis te delen met professionals in welk vakgebied dan ook. 

Eens sparren?
Ruim 20% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking, Het is daarom een absolute must om onze wereld, onze maatschappij voor iedereen te maken. Lees hier hoe jij daar als professional, in welke branche dan ook, aan bij kunt dragen. We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën of vragen over inclusie. Klik daarom bovenaan de genoemde pagina op ‘eens sparren?’ om jouw ideeën voor een inclusieve samenleving met ons te bespreken!

Contact