Niet-sporters in beweging krijgen belangrijkste opgave nieuwe Kabinet

Voldoende sporten en bewegen is noodzakelijk voor een lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om voldoende te bewegen. De Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ ziet het dichten van de kloof in sportdeelname tussen verschillende groepen als de belangrijkste opgave van het nieuwe Kabinet.

Sport en bewegen zorgt voor een grotere weerbaarheid en zelfvertrouwen, een betere fysieke en mentale gezondheid en het voorkomen van sociale uitsluiting. Voor mensen in een kwetsbare positie is dat van cruciaal belang. Helaas ervaren juist zij te veel sociale en fysieke drempels om deel te nemen aan sport, terwijl zij dat wel willen.

In 2040 elke Nederlander in beweging

De Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ heeft als ambitie: in 2040 elke Nederlander in beweging. Dit doet de alliantie door:

  1. Versterken van de samenwerking tussen de bij de alliantie aangesloten organisaties en organisaties als Sociaal Werk, GGD en vluchtelingenorganisaties.
  2. Inzetten van lokale professionals (consulenten/buurtsportcoaches) om de brug te slaan tussen de niet-sporters en de sportaanbieders.
  3. Aantrekken van fondsen om financiële drempels om te gaan sporten te verlagen.
  4. Specifieke focus op mensen met een migratieachtergrond.

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken vraagt de alliantie het nieuwe Kabinet om € 3 miljoen extra per jaar. Dit schrijft de alliantie in een brief aan de woordvoerders sport van de Tweede Kamer, de informateurs en staatsecretaris Blokhuis.

Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’

De Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ is drie jaar geleden ontstaan vanuit het Sportakkoord (de pijler ‘Inclusief Sporten en Bewegen’). Tien organisaties (MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Ouderenfonds, Sportkracht 12, John Blankenstein Foundation, Bas van de Goor Foundation, Stichting Life Goals, VSG, NOC*NSF) bundelen de krachten om sport toegankelijk te maken voor iedereen.

Naast dit landelijke samenwerkingsverband zijn er in de meeste gemeentes in Nederland ook lokale sportakkoorden. Sportaanbieders, maatschappelijke partijen, en verenigingen bepalen gezamenlijk de lokale doelen. MEE kan vanuit de expertise voor mensen met een beperking ook op lokaal niveau aanhaken. We ondersteunen sporters, sportaanbieders en gemeenten.

MEE in beweging

MEE zet zich op dit moment al in om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Een voorbeeld hiervan is het gratis traject MEE in beweging, waarmee we dit jaar nog 100 mensen met een beperking in beweging willen brengen. We motiveren en ondersteunen hen bij het vinden van passende mogelijkheden om te gaan sporten of bewegen in de buurt. We kijken wat iemand leuk vindt en kan, en zoeken daar een passende activiteit bij. Het kan daarbij zowel gaan om een georganiseerde sportactiviteit bij een sportclub of vereniging, als een informele beweegactiviteit zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen.

Ken jij iemand die baat kan hebben bij zo’n traject? Laat het ons weten. Want we willen graag samen met jou meer mogelijk maken voor mensen met een beperking. Aanmelden is mogelijk door te bellen met 088 633 0 633.

Contact