Ketensamenwerking van groot belang bij gezondheidsbevordering LVB-cliënten

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een goede gezondheid en een goede kwaliteit van leven. Ongezond gedrag komt het meeste voor bij ‘hoog-risicogroepen’. Gezinnen met ouders met een licht verstandelijke beperking zijn een belangrijke risicogroep die wat betreft bevorderen van een gezonde leefstijl nogal eens worden gemist door professionals uit de gezondheidszorg, doordat zij bijvoorbeeld niet ‘achter de voordeur’ komen. MEE vindt het belangrijk om gezinnen waarbij er bij één of beide ouders sprake is van een licht verstandelijke beperking blijvend te ondersteunen naar een gezonde leefstijl in samenwerking met ketenpartners. In dit kader heeft Samira Bralten een afstudeeronderzoek uitgevoerd met de hoofdvraag: ‘’Hoe kan MEE een bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering bij gezinnen waarbij er bij één of beide ouders sprake is van een LVB, in samenwerking met ketenpartners?’’

Op basis van diverse deelvragen is literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews afgenomen. Belangrijke conclusie is dat zowel de consulenten als de ketenpartners vinden dat er een betere samenwerking dient te komen omtrent gezondheidsbevordering bij gezinnen waarbij er bij een of beide ouders sprake is van een LVB. De wil om samen te werken is er wel, maar dit is soms complex. De communicatie verloopt nu slecht, omdat er verschillende financieringsstromen zijn, er een gebrek is aan regie en doordat ieders rol binnen de keten vaak onduidelijk is. Ook lijkt het erop dat het door de transitie en financiering binnen de zorg complex is om van het aanbod in de gemeente gebruik te kunnen maken. Daarnaast weten sommige ketenpartners niet altijd goed hoever ze kunnen gaan in de begeleiding van de gezinnen, omdat je al snel aan iemands privéleven komt.

De eerste stap in een betere ketensamenwerking lijkt dus te liggen in een duidelijk beeld van ‘wie wat doet’ binnen de keten, en welke verschillende financieringsstromen er zijn. Ook is het belangrijk om van de gemeente waarin de betreffende professional werkt, te weten welk aanbod er is omtrent gezondheid omdat dit per gemeente kan verschillen. Wanneer dit bekend is, kan er worden gekeken welke financieringsmogelijkheden er aanwezig zijn binnen de gemeente. Als de rolverdeling goed in kaart is bij de ketenpartners en het voor iedereen duidelijk is hoe LVB-cliënten kunnen worden begeleid, dan kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt en kan de regie worden opgepakt om tot een sterke ketenaanpak rond gezondheidsbevordering te komen.

Download hier het volledige afstudeeronderzoek. Bekijk ook  www.gezondlevenmogelijkmaken.nl voor meer over dit thema en wat MEE kan betekenen.

 

 

Contact