Logeerkring Drenthe zoekt logés en gastgezinnen

Logeerkring Drenthe koppelt thuiswonende kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een lichte beperking of aandoening, brusjes en jonge mantelzorgers aan vrijwillige gastgezinnen.

Even wat ruimte voor jezelf!
Als je iedere dag de zorg hebt voor iemand met een handicap of beperking, is het fijn als je af en toe de zorg uit handen kunt geven. Om eens andere dingen te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden. Daarom is in 1995 Logeerkring Drenthe van start gegaan. Logeerkring Drenthe is een onderdeel van MEE Drenthe.

Logeerkring Drenthe heeft logés van alle leeftijden, maar de meeste zijn tussen 5 en 15 jaar oud. Sommige logés hebben zelf een beperking, zoals ADHD, autisme of een lichamelijke of licht verstandelijke beperking. Soms komen ze uit gezinnen waar bijvoorbeeld een broer, zus of een ouder een beperking of chronische aandoening heeft.
Logeerkring Drenthe is er voor iedereen, woonachtig in de provincie Drenthe, die extra zorg en aandacht nodig heeft. Momenteel is er binnen uw gemeente ruimte voor zowel logés als gastgezinnen.

De logeerkring werkt met vrijwillige gastgezinnen en biedt geen geïndiceerde zorg. Daarom kan de zorgvraag niet te zwaar zijn. Onze gastgezinnen zijn heel verschillend in leeftijd, achtergrond en samenstelling. Elke loge wordt gekoppeld aan een passend, ‘eigen’ gezin, zodat het zich daar ook thuis kan gaan voelen. De match is bedoeld voor langere tijd. Gemiddeld komt een loge eens per maand bij een gastgezin. Voor bemiddeling via de logeerkring is geen indicatie of verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie of aanmelden
Wilt u meer weten over de logeerkring of heeft u interesse om zelf gastgezin te worden? Antje Los vertelt u er graag meer over. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 0592 303999 of mailen naar logeerkring@meedrenthe.nl.

Op de hoogte blijven? Volg ons dan op https://www.facebook.com/logeerkringdrenthe.

Contact