De stem van mensen met een beperking in de nieuwe omgevingswet

Mensen hebben prachtige ideeën over hun omgeving. Het omzetten van een braakliggend terrein in een speelveld waar kinderen lekker kunnen bewegen. Het creëren van een laagdrempelig buurthuis waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Of het plaatsen van zonnepanelen waarmee de hele wijk van duurzame stroom kan profiteren. Door een wirwar aan overheidsregels, ingewikkelde loketjes en ellenlange procedures, komen veel van die gave initiatieven echter nooit van de grond. Om dat te veranderen, is vanaf 2021 de nieuwe omgevingswet van kracht: één wet met één loket en één procedure die slechts 8 weken duurt. Bovendien stimuleert de overheid participatie; het betrekken van iedereen. Bij het vormgeven én uitvoeren van de wet. Zo krijgen de ideeën van álle burgers een kans. En dat juichen we bij MEE enthousiast toe!  

Mensen met een beperking een stem geven
Een van de eisen die de overheid stelt in haar nieuwe omgevingswet gaat om participatie. Alle betrokkenen, dus ook burgers met een beperking, moeten vroegtijdig de kans krijgen om hun belangen, meningen en creativiteit te delen. Want wie weet er nu meer van een omgeving dan zij die er thuis zijn? En die participatie; die start nú; bij de inrichting van het proces. Gemeenten en provincies krijgen alle vrijheid om participatie rond de omgevingswet zelfstandig te organiseren. Daardoor kan de aanpak perfect worden afgestemd op dat wat er speelt in een omgeving. Met onze kennis van het activeren en betrekken van de doelgroep, helpen we je daarbij graag op weg!

Onze mogelijkheden
Met een groot lokaal en regionaal netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen, zetten we ons in om ook kwetsbare burgers de kans te geven om mee te denken en doen. Als maatschappelijk partner helpen we gemeenten, provincies en adviesbureaus om mensen met een beperking actief bij elke fase van het omgevingsproces te betrekken; van beleid tot uitvoering. Dat kan bijvoorbeeld door adviesbureaus te begeleiden bij de implementatie van het beleid, door ervaringsdeskundigen in te zetten bij het ontwikkelen en testen van toegankelijke communicatiemiddelen of door het opstellen van een plan waarmee we burgers actief betrekken bij wat er in hun gemeente gebeurt. Omdat de overheid iedere gemeente en provincie vrij laat in het vormgeven van de verplichte participatie, leven we daarbij maatwerk, resulterend in een aanpak die past bij jouw omgeving!  Zodra de wet in 2021 van kracht is, ondersteunen we gemeenten, provincies en adviseurs om ook de mensen van wie we de stem doorgaans niet horen, te betrekken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Zo werken we samen aan een écht inclusieve samenleving waarin ook de stem van mensen met een beperking gehoord wordt 

Meer weten?
In een vrijblijvend gesprek sparren we graag met u over de mogelijkheden die participatie uw omgeving biedt. Daarnaast kunnen we u meenemen naar voorbeelden uit andere gemeenten waarvoor we werken.  Neem contact op met MEE Training & Consultancy via T 088 633 0 633 of het contactformulier.

Lees hier onze leaflet ‘Omgevingswet: iedereen denkt mee’.

Bekijk hieronder de animatie van de overheid over de manier waarop de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt.

 

 

Contact