Complexe zorg in het vizier van de Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, komt op voor burgers die er tegen problemen met de overheid aanlopen. Maar liefst 170 specialisten van zijn onafhankelijke en onpartijdige instantie behandelen de klachten van burgers en doen ook zelf actief onderzoek naar kwesties. Momenteel wordt onderzocht hoe complex het is om zorg te krijgen die buiten de standaard zorgstelsels valt. De zogenaamde stelseloverstijgende zorg. Samen met twee familieleden van een cliënt, stonden we hem op 16 juli te woord.

Een realistisch beeld door familieleden
Om direct concreet te maken waar onze cliënten tegenaan lopen, deden twee twee familieleden van een cliënt het woord. Uit persoonlijke ervaring vertelden zij over de uitdagingen die zij hadden bij het vinden van stelseloverstijgende zorg voor hun naaste. MEE vulde dit aan met een uitleg over het belang van goede onafhankelijke cliëntondersteuning, waarin een professional met kennis van alle mogelijkheden, de client op weg kan helpen. Daarnaast werd de noodzaak van een integrale werkwijze met ruimte voor levensloopondersteuning voor cliënten met een complexe zorgvraag onderstreept. We verwachten de Nationale Ombudsman samen met de familieleden een goed beeld van de huidige situatie én de beschikbare mogelijkheden te hebben gegeven, die hij kan benutten in zijn contacten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact