5 mooie voorbeelden van outreachend werken in coronatijd

Voor kwetsbare groepen in onze samenleving is de impact van het coronavirus en de bijhorende maatregelen extra groot. Juist nu kan de cliëntondersteuner een belangrijke rol vervullen. Als luisterend oor, bij het helpen en verduidelijken van een hulpvraag en bij het verkrijgen van passende hulp of ondersteuning. Het vraagt wel om creativiteit en een andere manier van werken: digitaal en outreachend. Dit betekent niet alleen reageren op een (hulp)vraag, maar ook zelf actief vragen of mensen hulp nodig hebben.

Hieronder vijf mooie voorbeelden van outreachend werken, verteld door onze consulenten.

“Nu mijn cliënte door corona geen persoonlijk contact heeft met de GGZ, heb ik voorgesteld om regelmatig samen te wandelen. Uiteraard op afstand. Het bleek dat ik de eerste persoon was die ze in 4 weken tijd live sprak. Ze vond het fijn om over dagelijkse zaken en haar zorgen over de kinderen te praten. Toen ik thee en chocolade uit mijn rugtas toverde, moest ze bijna huilen van ontroering.”

 

“Ik heb mijn actuele en voormalig cliënten gebeld om te vragen of het goed met ze ging. Daaruit kwamen fijne gesprekken en heel verschillende vragen naar voren. Het ging over voedselpakketten, de regels van corona, maar ook over boosheid over rekeningen, angsten, toenemende spanningen en ziekenhuisopnames van dierbaren. Het is fijn om een klankbord te kunnen zijn nu dat meer dan ooit nodig is.”

 

“Eén van mijn cliënten is in het verleden depressief geweest en had toen de neiging om te stoppen met eten en in bed te blijven liggen. Omdat ik vreesde dat ze zich door corona en het recente overlijden van haar moeder extra eenzaam zou voelen, heb ik haar gebeld. Ze voelde zich inderdaad alleen en somber. Ik heb met haar afgesproken dat ik haar deze tijd extra vaak bel en app. Daarnaast heb ik haar praktische tips gegeven om de dag door te komen, zoals af en toe een frisse neus halen en eerlijk te zijn over haar gemoedstoestand tegenover mensen van haar kerk, zodat ook zij haar kunnen helpen.”

 

“Thuis lesgeven is moeilijk, zeker als je niet-aangeboren hersenletsel hebt. Tijdens een telefoongesprek hielp ik een moeder met NAH om een schema te maken om haar gezin tijdens corona te laten draaien. Daarnaast hielp ik haar inzien dat ook de juf niet continu één op één contact met haar leerlingen heeft. Ze ontspande toen ze besefte dat ze niet elke minuut voor haar kinderen hoefde in te vullen en dat het goed genoeg is als ze doet wat ze kan.”

 

“Door corona blijft veel zorg momenteel beperkt tot telefonische consulten. Een aantal cliënten heb ik daarom voorgesteld om samen een stukje te gaan wandelen. De eerste wandeling was met een zwaar overbelaste moeder van een 18-jarige zoon met een licht verstandelijke beperking die momenteel veel probleemgedrag vertoont. Ze was zo blij met de afspraak. Het gaf haar de rust en ruimte om met mij te sparren. Aan een picknicktafel hebben we samen op veilige afstand de vragenlijsten en formulieren ingevuld voor een CIZ aanvraag.”

Contact