Mini-symposium 'Wonen in een complexere samenleving' - MEE Drenthe
Laden Evenementen

« All Events

  • Dit event is voorbij.

Mini-symposium ‘Wonen in een complexere samenleving’

31 oktober - 14:45 - 17:00

| Gratis

De maatschappij wordt steeds complexer en een groeiende groep mensen heeft problemen om dit bij te benen. Volgens de Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen 2019-2025 zouden beschermende woon-, werk- en leefvormen, die de wereld eenvoudiger maken, een uitkomst kunnen zijn voor deze groep. De groep met een IQ tussen de 70 en 85 in het bijzonder. De politiek beweegt echter de andere kant op. En mede door het groeiende individualisme dreigt een steeds groter onderscheid tussen weerbare en kwetsbare wijken en mensen: ‘de een heeft het geld en de netwerken om zaken goed te regelen, de andere ontbeert beiden en is op zichzelf aangewezen’, aldus de wijzer.

Het scheiden van wonen en zorg vermindert daarnaast de mate waarin kwetsbare doelgroepen en hun hulpbehoefte herkend worden in hun eigen woonomgeving. En als de hulpbehoefte in de wijk wel gesignaleerd wordt, is het onduidelijker dan voorheen tot wie je je kunt richten. Klachten bij woningcorporaties en in de wijk resulteren dan sneller in politie-inzet dan de juiste hulp. En ondanks de goede wil van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties om elkaar te vinden in platformen rondom wonen, welzijn en zorg, wordt adequaat samenwerken bemoeilijkt. Door privacyvraagstukken. Het niet verder kunnen komen dan de voordeur. Of het ontbreken van de kennis, expertise óf capaciteit benodigd om preventief een vinger aan de pols te houden bij deze doelgroep.

Deze ontwikkelingen roepen nieuwe vraagstukken op het gebied van wonen op. Welke zijn dit? Waar lopen de betrokken partijen tegenaan? En hoe zouden nieuwe dienstverleningsconcepten uitkomst kunnen bieden?

Op 31 oktober organiseert MEE het mini-symposium ‘Wonen in een complexere samenleving: terug naar beschermde woonvormen of roep om nieuwe dienstverleningsconcepten?’.

Datum: 31 oktober
Tijd: 14.45 – 17.00 uur
Locatie: Zuster in de buurt, Museumplein 7, 6711 NA, Ede
Bereikbaarheid: Direct naast het treinstation Ede Centrum. Betaald parkeren bij De Halte en Kuiperplein
Kosten: Gratis*

Programma
In het eerste uur wordt het onderwerp vanuit verschillende perspectieven ingeleid, met bijdragen vanuit Koplopers in de Zorg (auteur Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen 2019-2025), een beleidsregisseur uit de regio belast met regionale en lokale samenwerking rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen, een woningcorporatie en ervaringsdeskundigen. Hoe kijken zij aan tegen dit vraagstuk? Het tweede uur staat in het teken van het nader uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de inleiders en het publiek. Welke vragen roept het op? Zijn er aanvullende voorbeelden of ervaringen te delen? Wat staat ons te doen? Er is tot slot gelegenheid om na te praten tijdens een borrel.

Het doel van de mini-symposia die MEE organiseert is inspireren met en verbinden van actuele onderwerpen rondom meedoen en de partijen die hierbij betrokken zijn. Agenderen, uitwisselen, aanjagen. Het succes van de middag wordt bepaald door de kennis en ervaring die gedeeld wordt door de inleiders enerzijds en de interactie en bijdrage vanuit het publiek anderzijds.

*Het mini-symposium is gratis te bezoeken. Bij aanmelding rekenen wij op uw komst. Kunt u toch onverhoopt niet komen, meldt u zich dan tijdig af, zodat wij geen onkosten in rekening hoeven brengen.

Details

Datum:
31 oktober
Tijd:
14:45 - 17:00
Kosten:
Gratis

Contact